Round 1

 

 

Player 1 player 2 points Winner
Yesasvi bye   yesasvi
bye  naga tanuja     
Raheem Tarunmay Bye   Rahem Tarunmay
bye sama chevika reddy    
cheisha sri ram  havishma    
T.jiya Bye   T.jiya
Sanvi Bye   Sanvi
K.Ramya  Bye   K.Ramya 
Mahitha bye   mahitha
K.Rajitha Bye   K.Rajitha
P.Anika Bye   P.Anika
Hema Sindhura  Bye   Hema Sindhura 
Manvitha P.Harika    
Harini Bye   Harini
Lavanya Bye   Lavanya